Co robimy

Mary’s Meals dożywia w szkołach 2 058 099 dzieci każdego dnia  w 19 różnych krajach znajdujących się w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej oraz na Karaibach.

Średni koszt wyżywienia jednego dziecka przez cały rok szkolny to zaledwie 77.00 PLN, a koszt jednego posiłku to 35 groszy.

Mary’s Meals wydała już ponad bilion posiłków ubogim dzieciom z całego świata. Bilionowy posiłek został podany w Noidzie, w Indiach, w 2017 roku. Tam, gdzie pojawia się Mary’s Meals zwiększa się liczba zapisanych uczniów, ich frekwencja oraz polepszają się wyniki w nauce.

Jesteśmy zdeterminowani, aby dotrzymać naszych obietnic dziennego posiłku w szkole tym dzieciom, które już są częścią naszego programu dożywiania – a jeśli pozwolą na to fundusze – chcemy docierać do kolejnych głodnych dzieci czekających na Mary’s Meals.

Staramy się utrzymywać nasze koszty administracyjne na niskim poziomie tak, aby przynajmniej 93% darowizn trafiała bezpośrednio na cele charytatywne.